การจัดส่ง1. เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ระบบจะทำการส่ง E-mail ยืนยันรายการสินค้าและกำหนดวันรับของที่สั่งตอบกลับ


2. ส่งสินค้าในวันถัดไปหลังจากได้รับการแจ้งชำระเงิน จัดส่งแบบ EMS จะถึงภายใน 1-2 วัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ในกรณีลูกค้าต่างจังหวัด จะได้รับช้ากว่าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1-2 วัน (นับเฉพาะวันทำการ)ค่าธรรมเนียมในการจัดส่ง


บริการจัดส่งแบบ EMS ค่าธรรมเนียมในการจัดส่งคิดตามจริงทุกใบ สินค้าทุกชิ้น จะบวกราคา ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคาฟังชั่นเสริมเช่น แผ่นปรอท (ราคาปกติเป็นแผ่นใส)และค่าธรรมเนียมในการส่ง EMS โดยจะคำนวณราคาสุทธิให้แล้วในหัวข้อ สินค้าในตะกร้า โปรดตรวจสอบรายการสินค้าและราคาว่าถูกต้องสัมพันธ์กันทุกครั้งก่อนซื้อ หากไม่เป็นไปตามที่ท่านต้องการ ควรกดปุ่มยกเลิกรายการที่ไม่ต้องการ หรือยกเลิกการสั่งสินค้าทั้งหมด


*ชื่อ+ที่อยู่ ในการจัดส่งสินค้าสำคัญมาก ให้กรอกรายละเอียดต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน


หากเกิดจากความผิดพลาดของลูกค้าเองเช่น ไม่มีที่อยู่ตามจ่าหน้า, ไม่มีชื่อผู้รับตามจ่าหน้า, ที่อยู่ไม่ชัดเจน, แจ้งที่อยู่ผิด ทำให้ไม่ได้รับสินค้า หรือสินค้าตีกลับมาลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าใหม่


กรณีที่ไปรษณีย์ไปส่งสินค้าที่บ้านท่าน แล้วไม่มีคนอยู่หรือเซ็นรับสินค้า ให้ไปติดต่อรับสินค้าได้ที่ปณ.หน่วยงานนั้นๆ โดยเร็ว หากไม่ไปรับสินค้า สินค้าจะตีกลับมายังผู้ฝากส่ง ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าใหม่